Om oss

En av de första saker du slås av när du kommer in till oss är att vi inte har några speglar. Här är det viktigaste inte hur du ser ut, utan vad du kan använda din kropp till (sen kommer utseendet på köpet men det är en helt annan sak). Du behöver inte vara van vid att träna för att börja hos oss, du får alltid den hjälp du behöver. Vi skriver själva programmen till våra pass och vi utgår då från våra medlemmars färdigheter och mål.

Värdeord:

  • Kunskap – vi har en hög kunskaps- och kompetensnivå. I ditt medlemskap ingår att du får ta del av denna.
  • Personligt – vi känner våra medlemmar. Vi arbetar i små grupper och anpassar träningen till varje individ för att de skall utvecklas vidare.
  • Gemenskap – detta är medlemmens ord efter en undersökning. På Atletakademin värnar vi om varandra, peppar, supportar och umgås. Vi är något mer än ett ställe där du bara kan träna, här stannar folk innan och efter passet för att umgås.
  • Funktionellt – vi tränar funktioner framför specifik muskel. Hos oss kommer du träna kroppens alla energisystem.
  • Utvecklande – du kommer kontinuerligt att utveckla din syn på och förståelse för träning. I din träning kommer du tydligt se din utveckling och ständigt hitta nya mål som känns meningsfulla dig. En tydlig målbild ser vi som en viktig drivkraft bakom träningen.

Coacher – Kärnan i vår verksamhet

Kompetens är ett nyckelord hos oss. Coacherna på Atletakademin har stor erfarenhet och kunskaper inom träning och hälsa. Alla våra coacher välutbildade. Flera är utbildade PT och utöver detta finns det en mängd utbildningar inom bl a olympiska lyft, kettelbell, gymnastik, mobilitet, yoga och kost. Tillsammans kompletterar vi varandra och skapar en bred grund av gedigen kunskap och kompetens inom olika områden.

Crossfit startade som PT i grupp och det är så vi jobbar på alla våra pass. Det är därför våra coacher kallas coacher och inte instruktörer. En coach behöver helt enkelt ha mer kunskap för att kunna hitta och anpassa din övning än en instruktör som visar hur övningen skall gå till.

Denna roll vill vi ha i våra medlemmars träning:

Vi vill vara alternativet för den som vill ha rolig och utvecklande träning.
Vi vill vara en självklar och viktig del i en idrottsutövares karriär.
Vi vill vara samlingspunkten för olika generationers gemensamma intresse: träning.
Vi vill vara samlingspunkten för utövare av olika idrotter.
Vi vill vara alternativet för den som vill utveckla sin fysiska förmåga och sin förståelse för de bakomliggande principerna.
Vi vill vara en del av våra medlemmars fysiska utveckling genom hela livet. Från barn till senior.
Vi vill vara en motpol till den utseendefixerade träningen/samhället genom att flytta fokus från utseende till funktion/hälsa/livskvalitet/prestation.
Vi vill hjälpa våra medlemmar att må bättre, röra sig bättre, prestera bättre och leva bättre. Från barn till seniorer, från otränade till vältränade, från nybörjare till elit.

Morgondagens gym:
Det traditionella tänket att tex i en maskin träna en eller ett par muskler är baserat på gammal kunskap. I morgondagens gym är fokus istället att träna en funktion. Det är ju funktionen vi har nytta av i våra liv, storleken på en muskel är i sig inte relevant. Användandet av en funktion kräver att ett tåg av muskler samspelar, att de är rörliga och tex explosiva eller uthålliga beroende på vilken funktion vi är ute efter mm.
På morgondagens gym så får du professionell hjälp med program, att anpassa träningen efter dina förutsättningar.

CrossFit Partille byter namn till Atletakademin:

Breddar den redan breda Crossfit-sporten genom att även erbjuda pass som inte är Crossfit-specifika. Erbjuder pass med olika inriktning, vilket per definition inte är Crossfit-träning längre.

Atlet
ATLET kan låta avancerat men vi kallar alla våra medlemmar för atleter. Genom din träning hos oss kommer du att förbättra din atletiska förmåga.
ATLETen står alltid i centrum hos oss. Vad är DINA mål, vad vill DU med DIN träning? Det kan vara allt från att komma igång med träning, hjälp att tycka träning är kul till att utveckla vissa färdigheter eller blir den person som de flesta tänker på när de hör ordet ATLET. Vi hjälper dig!
De allra flesta av våra medlemmar har som mål att förbättra sin hälsa, vardag och framtid. Att förbättra dina atletiska förmågor går hand i hand med detta.
Som atlet hos oss så spelar även din insats roll. Det är du som är med och skapar en miljö och stämning som främjar glädje och framsteg!

Akademin
AKADEMIN heter vi för att vi har genomtänkta program/upplägg och kompetenta coacher vars uppgift är att hjälpa just dig. Det kan närmast liknas vid PT i grupp. Efter en tid hos oss så kommer du att se på träning på ett annat sätt än tidigare och du kommer under resans gång att utveckla din syn på träning.